Skicka en spontanansökan! Vi är alltid intresserade av bra folk.

Även om vi inte har utlyst en tjänst som passar dig, är du välkommen att lämna spontanansökan. Vi är alltid intresserade av bra folk!

Vi sö­ker all­tid bra folk! Där­för är du väl­kom­men att läm­na en spon­ta­nan­sö­kan om det inte finns en tjänst ut­lyst som pas­sar dig.

Hos oss blir du en del av ett mer än hund­ra­å­rigt fö­re­tag som för­e­nar be­prö­vad bygg­nads­konst med mo­dern tek­nik. Det är so­lid kva­li­tet och hant­verk­s­kär­lek – från bjälk­la­ger hela vägen ut i put­sen. Vi job­bar nära varand­ra och i sam­man­svet­sa­de lag. Våra hant­ver­ka­re job­bar i par. De har an­svar och fri­het att lösa sina ar­bets­upp­gif­ter i sam­råd med ar­bets­le­da­re.

Mer information

Vill du veta mer? David Ståhl svara gärna på dina frågor. Ring eller mejla nu!

Klicka på en knapp nedan och dela sidan med vänner och bekanta!

[et_social_share]

Ansökningsformulär

    Bifoga gärna ditt cv: